Thiết bị máy Việt

Chia se kiến thức

Một số lưu ý khi sử dụng máy ép mía siêu sạch

Thanh Lam | 30/ 03/ 2020

Việc đầu tư mua một máy mía siêu sạch phục vụ cho kinh doanh, không chỉ cách lắp đặt đúng, cách sử dụng, ta phải biết cách bảo quản máy bền, chúng ta cần lưu...

Chuyên mục: Chia se kiến thức

Hiệu ứng chim mồi và việc loại bỏ con chim mồi trong kinh doanh

Thanh Lam | 29/ 09/ 2017

“Hiệu ứng chim mồi” và việc loại bỏ con chim mồi trong kinh doanh ...

Chuyên mục: Chia se kiến thức

Có thể bạn quan tâm